Persuading older adults’ to social and physical activities

M.M. Bekker, N.A. Romero Herrera, J.A. Sturm, L.C.T. Valk, de, S. Kruitwagen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    137 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Persuading older adults’ to social and physical activities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.