Persuading older adults’ to social and physical activities

M.M. Bekker, N.A. Romero Herrera, J.A. Sturm, L.C.T. Valk, de, S. Kruitwagen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  114 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)194-194
  Aantal pagina's1
  TijdschriftGerontechnology
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit