Perspectives of orthonormal basis functions based kernels in Bayesian system identification

M.A.H. Darwish, G. Pillonetto, Roland Toth

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perspectives of orthonormal basis functions based kernels in Bayesian system identification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen