Perspective on space and security policy, programmes and governance in Europe

Angeliki Papadimitriou (Corresponding author), Maarten Adriaensen, Ntorina Antoni, Christina Giannopapa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Perspective on space and security policy, programmes and governance in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen