Perspectieven voor management accountingonderzoek

G.J. Helden, van, J.A.M. Theeuwes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)630-637
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume73
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit