Perspectief voor de KV-STEG: opschaling en her-ontwerp

J.T.G.M. Eurlings, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Korte onderzoekersopleiding Scheikundige Technologie

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Marin, G.B.M.M., Begeleider
  • Willeboer, W., Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jan 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-5282-580-7
StatusGepubliceerd - 1995

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit