Persoonlijke professionaliteit : overtuigingen, disposities en competenties van docenten in het voortgezet onderwijs

E.J. Rohaan, D. Beijaard, Rob Vink

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

  4 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Onderwijzen is meer dan een verzameling technisch-instrumentele handelingen. Al zijn bepaalde competenties onontbeerlijk voor het bekwaam kunnen uitoefenen van het beroep, een goede docent heeft meer nodig dan de juiste kennis en vaardigheden. Het Noord-Brabantse schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) erkent deze zienswijze en hecht in haar strategisch beleid ‘Koers 2016’ een groot belang aan de docent als persoon. OMO ziet persoonlijke ontwikkeling dan ook als cruciaal onderdeel van de professionele ontwikkeling van de docent. Dit onderzoek tracht een gefundeerde bijdrage te leveren aan de wetenschappelijk onderbouwing van deze visie. Uit wetenschappelijke literatuur kunnen we opmaken dat docenten vanuit geïnternaliseerde overtuigingen werken en bepaalde disposities, tendensen in geobserveerde gedragingen, vertonen, die het onderwijzen beïnvloeden. Naast een literatuurverkenning zijn gegevens in het veld verzameld door middel van groepsgesprekken met schoolleiders en docenten en een vragenlijst voor docenten. Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat goede docenten, volgens docenten zelf, ook ‘als persoon’ hun beroep goed moeten kunnen uitoefenen. Het draait daarbij voornamelijk om inter-persoonlijke disposities. Wat betreft overtuigingen van een docent wordt een meer leerling- en vraaggerichte kijk op onderwijs vaker geassocieerd met een goede docent dan een meer docent- en aanbodgerichte opvatting. Tevens is in het kader van dit onderzoek een kijkkader, in de vorm van een zelfevaluatietool voor docenten, ontwikkeld. Dit (concept-)instrument helpt docenten inzicht te verschaffen in hun eigen overtuigingen, disposities en competenties en vanuit dit perspectief hun beroep te benaderen.
  Originele taal-2Nederlands
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  ISBN van geprinte versie978-90-386-3098-4
  StatusGepubliceerd - 2012

  Publicatie series

  NaamKortlopend Onderwijsonderzoek
  Volume89

  Citeer dit