Personalized PageRank with node-dependent restart

K.E. Avrachenkov, R.W. Hofstad, van der, M. Sokol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Personalized PageRank with node-dependent restart'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde