Personalization of energy expenditure and cardiorespiratory fitness estimation using wearable sensors in supervised and unsupervised free-living conditions

M. Altini

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

810 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Amft, Oliver, Promotor
  • Bergmans, Jan W.M., Co-Promotor
Datum van toekenning15 dec 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3971-0
StatusGepubliceerd - 15 dec 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit