Personal heating: effectiveness and energy use

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Personal heating: effectiveness and energy use'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen