Person-centered care, autonomy, and the definition of health

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-61
Aantal pagina's3
TijdschriftThe American Journal of Bioethics
Volume13
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit