Perpendicular Pt/CoFeB/Pt, a tunable system for domail wall dynamics

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelNanoNed Spintronics user committee meeting; Utrecht, Netherlands, the (16 dec - 16 dec 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit