Permutations with given ups and downs

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-65
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume3/18
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1970

Citeer dit