Permanent magnetic materials based on Nd2Fe1 4C prepared by melt spinning

R. Coehoorn, J.P.W.B. Duchateau, C.J.M. Denissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Permanent magnetic materials based on Nd<sub>2</sub>Fe<sub>1</sub> <sub>4</sub>C prepared by melt spinning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie