Perishables houdbaar is logistiek haalbaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-23
TijdschriftEyes on Food
VolumeNr. 5
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit