Periphery of the heart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer3/4
Pagina's (van-tot)36-39
Aantal pagina's4
TijdschriftArchitectural Design
Volume64
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit