Periodical system of energies

G.B. Feekes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-167
TijdschriftGeneral systems
Volume21
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit