Periodic trends in hydrotreating catalysis : thiophene hydrodesulfurization over carbon-supported 4d transition metal sulfides

E.J.M. Hensen, H.J.A. Brans, G.M.H.J. Lardinois, V.H.J. Beer, de, J.A.R. Veen, van, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

90 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Periodic trends in hydrotreating catalysis : thiophene hydrodesulfurization over carbon-supported 4d transition metal sulfides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Material Science

Chemistry