Periodic structure calculations of the zeolite catalyzed methylation of toluene with methanol.

A.M. Vos, X. Rozanska, R.A. Schoonheydt, R.A. Santen, van, F. Hutschka, J. Hafner

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Periodic structure calculations of the zeolite catalyzed methylation of toluene with methanol.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen