Perinatal risk indicators for long-term neurological morbidity among preterm neonates

Dutch POPS-19 Collaborative Study Group, Peter Andriessen (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perinatal risk indicators for long-term neurological morbidity among preterm neonates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen