Performance predictions of a focused ion beam from a laser cooled and compressed atomic beam

G. Haaf, ten, S.H.W. Wouters, S.B. Geer, van der, E.J.D. Vredenbregt, P.H.A. Mutsaers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
133 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance predictions of a focused ion beam from a laser cooled and compressed atomic beam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie