Performance of the RF photogun for injection of electrons in a laser wakefield accelerator

X.F.D. Stragier, S.B. Geer, van der, M.J. Wiel, van der, O.J. Luiten, G.J.H. Brussaard

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 23rd NVV-Symposium Plasma Physics & Radiation Technology, 15-16 March 2011, Lunteren, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit