Performance of maximum likelihood sequence estimation in 10 Gb/s transmission systems with polymer optical fiber

S.C.J. Lee, F. Breyer, S. Randel, B. Spinnler, I.L. Lobato Polo, D. Borne, van den, J. Zeng, E. Man, de, H.P.A. Boom, van den, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance of maximum likelihood sequence estimation in 10 Gb/s transmission systems with polymer optical fiber'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen