Performance of intelligent lighting sensor networks : analysis, modeling and distributed architectures

Charikleia Papatsimpa

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

304 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Linnartz, Jean-Paul M.G., Promotor
  • Tjalkens, Tjalling, Co-Promotor
Datum van toekenning27 mei 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4756-2
StatusGepubliceerd - 27 mei 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit