Performance of hot-electron bolometers for infrared photometry and X-ray micro-calorimetry

H.F.C. Hoevers, A.C. Bento, M.P. Bruijn, M. Frericks, F.B. Kiewiet, W.A. Mels, P.A.J. Korte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance of hot-electron bolometers for infrared photometry and X-ray micro-calorimetry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie