Performance Modelling for System-Level Design. Tutorial.

J.P.M. Voeten, P.H.A. Putten, van der, B.D. Theelen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the FDL 2005
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit