Performance modelling for system-level design

B.D. Theelen

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  344 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Stevens, M.P.J., Promotor
  • Otten, Ralph, Promotor
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Voeten, Jeroen P.M., Co-Promotor
  Datum van toekenning25 nov 2004
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-1633-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Bibliografische nota

  Proefschrift.

  Citeer dit