Performance grading and motivational functioning and fear in physical education: A self-determination theory perspective

Christa Krijgsman, Maarten Vansteenkiste, Jan W.F. van Tartwijk, Jolien Maes, Lars B. Borghouts, Greet Cardon, Tim Mainhard, Leen Haerens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)202-211
Aantal pagina's10
TijdschriftLearning and Individual Differences
Volume55
StatusGepubliceerd - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit