Performance evaluation of an optical transparent access tier based on PON and spectral codes

B. Huiszoon, J.A. Hernandez, H. Waardt, de, G.D. Khoe, J. Aracil, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance evaluation of an optical transparent access tier based on PON and spectral codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen