Performance, combustion and emission characteristics of biodiesel derived from waste cooking oils

H. An, W. M. Yang, A. Maghbouli, J. (Jing) Li, S. K. Chou, K. J. Chua

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

130 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance, combustion and emission characteristics of biodiesel derived from waste cooking oils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen