Performance based in situ optimization of hearing aids

Karl-Fredrik Johan Gran (Uitvinder), Bert de Vries (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

26 Downloads (Pure)

Samenvatting

A new hearing aid system is provided that facilitates determination of listening performance of a user of the hearing aid system and adjustment of a hearing aid for improved listening performance.

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS2016373869
IPCH04R 25/ 00 A I
Prioriteitsdatum19/06/15
StatusGepubliceerd - 22 dec. 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance based in situ optimization of hearing aids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit