Performance assessment of metro networks based on fast optical add-drop multiplexers under 5G traffic applications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance assessment of metro networks based on fast optical add-drop multiplexers under 5G traffic applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen