Performance assessment of a fast optical add-drop multiplexer-based metro access network with edge computing

Bitao Pan (Corresponding author), Fulong Yan, Xuwei Xue, Eduardo Magelhaes, Nicola Calabretta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance assessment of a fast optical add-drop multiplexer-based metro access network with edge computing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen