Performance and scalability of a single-stage SOA switch for 10 x10 Gb/s wavelength striped packet routing

T. Lin, K.A. Williams, R.V. Penty, I.H. White, M. Glick, D. McAuley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance and scalability of a single-stage SOA switch for 10 x10 Gb/s wavelength striped packet routing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen