Performance and QoS-aware MPEG-4 video-object coding for multiprocessor architecture

M. Pastrnak

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

369 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, Peter H.N., Promotor
  • van Meerbergen, Jef, Promotor
Datum van toekenning24 jan. 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1744-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit