Performance analysis of the impulse shift CVT

R.M. Druten, van, B.G. Vroemen, A.F.A. Serrarens, M.F.M. Pesgens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance analysis of the impulse shift CVT'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen