Performance analysis of production lines : discrete and continuous flow models

R. Bierbooms

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

3149 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Adan, Ivo J.B.F., Promotor
  • Rooda, Koos, Promotor
Datum van toekenning21 mei 2012
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-5335-543-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit