Performance analysis of polling systems with retrials and glue periods

M.A. Abidini, O.J. Boxma, B. Kim, Jeongsim Kim, J.A.C. Resing

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's36
StatusGepubliceerd - okt 2016

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2016012
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit