Performance analysis of non-uniform switches in networks on chips

P. Beekhuizen, J.A.C. Resing

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's23
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2007040
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit