Performance analysis of data delivery schemes for a multi-sink wireless sensor network

H.P. Tan, A.F. Gabor, W.K.G. Seah, P.W.Q. Lee

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance analysis of data delivery schemes for a multi-sink wireless sensor network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen