Performance analysis of business process models with advanced constructs

David Piessens, Moe Thandar Wynn, Michael Adams, Boudewijn F. van Dongen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

3 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance analysis of business process models with advanced constructs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen