Performance analysis at the crossroad of queueing theory and road traffic

Rik Wesley Timmerman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

949 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Leeuwaarden, Johan S.H., Promotor
  • Adan, Ivo J.B.F., Promotor
  • Boon, Marko A.A., Co-Promotor
Datum van toekenning28 jan. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5422-5
StatusGepubliceerd - 28 jan. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit