Performance analysis and stochastic stability of congestion control protocols

E. Altman, K.E. Avrachenkov, A.A. Kherani, Balakrishna Prabhu

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings IEEE Infocom 2005 (Miami FL, USA, March 13-17, 2005)
  UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
  Pagina's1316-1327
  ISBN van geprinte versie0-7803-8968-9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit