Performance analysis and optimization of supervisory controllers

L.J. van der Sanden

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

340 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Performance analysis and optimization of supervisory controllers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen