Perfectly secure multiparty computation and the computational overhead of cryptography

I. Damgård, Y. Ishai, M. Krøigård

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

101 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perfectly secure multiparty computation and the computational overhead of cryptography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde