Percutaneous implantation of a new intracoronary stent in pigs

F.W. Bar, J. Oppen, van, H. Swart, de, V. Ommen, van, M. Havenith, M.J.A.P. Daemen, P. Leenders, F.H. Veen, van der, M.A.M. Lankveld, van, M. Verduin, L.H. Braak, R. Wolff, H.J.J. Wellens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

14 Citaten (Scopus)
453 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1532-1541
TijdschriftAmerican Heart Journal
Volume122
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit