Percutaneous coronary interventions in the real world : lessons from the nineties

B.R.G. Brueren

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

293 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Percutaneous coronary interventions in the real world : lessons from the nineties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen