Perceptual organization in user-generated graph layouts

F.J.J. Ham, van, B. Rogowitz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  79 Citaten (Scopus)
  452 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceptual organization in user-generated graph layouts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science