Perceptual linearisation: bridging the gap between simple and complex achromatic displays

N. Belaïd, W.M.C.J. van Overveld, J.B. Martens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)83-83
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPerception
  Volume25
  Nummer van het tijdschriftSuppl.
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit