Perceptual crossing with artificial eyes: Designing bidirectional and proactive human-object interaction based on the perceptual crossing paradigm

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Rauterberg, G.W.M. (Matthias), Promotor
  • Hu, Jun, Promotor
  • Liang, J. (Rong-Hao), Co-Promotor
Datum van toekenning15 apr 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5246-7
StatusGepubliceerd - 15 apr 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit